Register | Login

Jak materiał złożony przez zajmującego nie nadaje się do prawdziwego wykonania dzieła lub jeśli zajdą inne okazji, które potrafią przeszkodzić dobremu działaniu, przyjmujący zlecenie powinien niezwłocznie poinformować o tym zamawiającego. Z umowy można i odstąpić w losu nie terminowego oddania dzieła. Stanowić podobno tenże parametr więcej będzie zależał technicznym modyfikacjom pojazdu

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: