Register | Login

Công Ty Tnhh Tmdv Và Pttt Tân Phát

Với dung lượng lớn cho phép đăng ký được hàng nhìn, chục nghìn vân tay và hàng trăm nghìn dữ liệu chấm công. Thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu nhanh chóng giúp cho việc xử lý dữ liệu chấm công được hiệu quả cao,

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: