Register | Login

– Cấu Hình Máy Chiếu:

Giá của màn chiếu từ 80 – 120inch chênh lệch nhau khoảng 300.000đ nên tùy theo số lượng người dự kiến và khả năng phục vụ mà bạn nên chọn kích thước phù hợp. Ánh sáng tại nơi đặt màn chiếuXem Bóng đá Tốt Nhất Cần C

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: