Register | Login

Wcześniejszy rezultat był poświęcony tylko dla przedsiębiorstw służących przed 1 lutego br. Projekt o zdjęcie ze opłat można również wydrukować, wypełnić i odesłać pocztą lub zdać samodzielnie w placówce ZUS. Wnioski należy przesłać drogą internetową przez Sieć Usług Komputerowych ZUS, za pośrednictwem poczty czy samodzielnie w pozycji ZUS - do obudowy na teksty. Stosowne pismo n

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: