Register | Login

Więc i wszystkie kobiety, które wyślą elektroniczne wnioski teraz po godzinach pracy urzędu, i przed północą, powinny się upewnić, bądź ich projekt został wzięty do pomyślenia. 3. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz wykonujący pomoc w celu chętnych na żołnierzy stałych czy robiących kształcenia oraz przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: